Budget för husbyggen

Att skapa en budget är det viktigaste man gör när man bygger ett hus. Det är minst lika viktigt som valet av hantverkare och byggfirmor, eftersom budgeten faktiskt påverkar det valet. Om man har skapat en realistisk budget kan man använda den som utgångspunkt för alla beslut som fattas under byggnationens gång, och den fungerar även som ett riktmärke för att se om byggnationen fortskrider enligt planerna.

För att veta vad man har att spela med när man skapar en budget är det första man måste göra att prata med banken och få ett lånelöfte för husbygget. När man vet hur mycket man kommer att kunna låna vet man hur mycket pengar man har att fördela på de olika posterna i budgeten. Det kan till exempel vara avgörande för hur mycket arbete man kommer att behöva göra själv och hur mycket man kan lämna över på hantverkare, samt för vilka material man väljer.

En punkt som man alltid måste ha med på en budget är oförutsedda kostnader. Det kommer alltid att dyka upp hinder på vägen mot ett färdigt hus, och den vanligaste typen av hinder är plötsliga utgifter som man inte har kunnat förutse. Därför måste man lägga till en buffert i budgeten för just sådana kostnader, så att byggnationen inte avstannar. Om de oförutsedda kostnaderna skulle vara större än man räknat med ens i budgeten kan en lösning vara att ta ett snabblån från till exempel snabbfinans.se. Då kan byggnationen fortgå enligt planerna, och man kan betala tillbaka lånet när man redan har flyttat in i sitt nya hus.