Byggbranschen behöver mera folk

I dag råder det stor brist på arbetskraft inom byggbranschen. Många anser att det här är ett hot mot de byggplaner som finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vad kan man då göra för att vända på utvecklingen, vilka resurser måste tillsättas? Det ska vi försöka titta lite närmare på nu. Flertalet utredningar och rapporter visar att det till exempel behövs en stor satsning på utbildning samt rekrytering av arbetskraft. Men räcker det eller behövs ytterligare åtgärder sättas in? Frågan är komplex och det är mycket som måste beaktas när man diskuterar byggbranschen och dess utveckling under de närmaste åren.

Rapport från Handelskammaren

branschen skriker efter folk! Tiotusentals nya bostäder ska byggas inom de närmaste åren. Behovet av nybyggda lägenheter är stort och byggandet måste komma igång snabbt. Samtidigt står byggfirmorna inför ett annat problem: det är svår att rekrytera personal. Bristen på arbetskraft riskerar att göra byggprocessen onödigt lång. Handelskammaren har släppt en rapport som visar att det finns en stor oro inom branschen för brist på arbetskraft. Vilka yrkeskategorier är det då som saknas? Enligt rapporten så menar fyra av fem byggföretag att det är svårt att rekrytera ingenjörer, tekniker och arbetsledare. Dessutom menar man att det är svårt att anställa kranförare, golvläggare och plattsättare. Vidare menar många att situationen bara blir värre och värre och att den förvärras för varje år som går. Det är oroande siffror som påverkar Sveriges ekonomi.

Stora pensionsavgångar de närmaste åren

Det sker även stora pensionsavgångar inom yrkeskåren. Vilka åtgärder bör då sättas in? Företrädare inom branschen menar att man behöver fler utbildningsplatser på så väl gymnasiet som på universitet. Man måste locka fler ungdomar till bygglinjen på gymnasiet och universitet, som KTH, behöver utbilda fler ingenjörer. Vidare menar man att löneavtalen i branschen måste blir bättre för att locka flera att gå in i rollen som arbetsledare. Idag är det inte tillräckligt många byggnadsarbetare som kan tänka sig rollen som byggnadsledare, en roll som innebär betydligt mer ansvar men inte ger särskilt god löneutveckling. En annan faktor är alla kommuner måste välkomna utländsk arbetskraft, annars kommer kommunerna inte klara av att bygga så många nya bostäders som behövs under de närmaste åren. Det råder till exempel stor brist på målare stockholm.