Byggbranschen behöver mera folk

I dag råder det stor brist på arbetskraft inom byggbranschen. Många anser att det här är ett hot mot de byggplaner som finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vad kan man då göra för att vända på utvecklingen, vilka Läs mer