Bygg

Något som vi alla påverkas av i våra liv är hur vi bor. Bostaden är också en markör som säger något om vem vi är som människa. Är bostaden stor eller liten? Ligger den centralt eller på landet? Är bostaden lyxig eller enkel? Ja på detta sätt kan man räkna upp många faktorer som speglar vem vi är som bostadsinnehavare. I Sverige har byggbranschen under många år varit styrd av ett oligopol, det vill säga några få stora jättar som beslutat om hur man ska bygga på bästa sätt. På senare år har några uppstickare gjort sitt inträde på den svenska marknaden och detta är välgörande. Sverige behöver en större konkurrens inom bygg för att kunna effektivisera och pressa priser. Det borde egentligen inte vara så svårt. I vårt land har vi en väl reglerad byggmarknad. Till exempel Boverket tillhandahåller tydliga riktlinjer för hur byggandet ska gå till.

När bostaden väl är uppförd infaller nästa fas i bostadens livscykel, nämligen underhållet. De första åren behöver man oftast inte göra så mycket i en nybyggd bostad men med tiden finns det mycket som behöver skötas och underhållas för att bevara både funktion och maximera livslängd på det som har byggts. Golv behöver oljas in och kakel behöver hållas fritt från kalk och smuts till exempel. Tack och lov finns det hjälp att få i och med Sveriges generösa regler för ROT och RUT där underhållet är en stor och viktig del. Så oavsett om det gäller Flyttstädning Ängelholmeller en fönsterputsning i Kista så finns det många fina små bolag som hjälper till med att ge god service. De är ofta nischade och erbjuder ett begränsat antal tjänster vilket gör att de kan hålla en hög kompetens och erbjuda en god kvalitet på sitt arbete.

Ett bra byggbolag, när man anställer det, levererar en introduktionspärm med praktiska skötselråd och tips på hur man kan ta hand om och förvalta sin bostad på bästa sätt.

Byggbranschen i Sverige har blivit allt bättre på att se till helheten och byggnadens totala livscykel. Från det att en tanke kläcks till att huset rivs 50-100 år senare gäller det att ha en samlad syn på hur huset eller byggnaden ska tas omhand på bästa sätt, dels för miljöns skull men även för att bostadsinnehavaren ska få så trevlig tillvaro som möjligt. Att bygga med kvalitet och försöka minimera påverkan på miljön är idag självklart för många byggare men inte alla. Det finns fortfarande mycket att göra inom olika områden. Att bygga klimatsmart är väl en klyscha men bakom orden ligger tankar om att till exempel bygga så att man kan ta tillvara regnvatten för att använda som spolvatten i toaletter eller till bevattning i trädgårdar, eller att installera olika former av solpaneler eller små vindsnurror som hjälper till med energibehovet.

Så låt oss alla fortsätta att bygga Sverige starkt!