Renovera fasaden

Vitkalkad vägg

Ett hus kan, och bör, överleva den människa som lät uppföra det. Det gäller dock att ta hand om det, annars kan det uppstå brister som är så allvarliga att huset måste rivas. Fastigheter som inte ses över förfaller förvånansvärt snabbt. Fasaden, alltså yttersidan av husets väggar, är utsatt för vädrets makter och slits obönhörligen. Hur fort det går beror mycket på vilket material huset är byggt av. I regel är väggarna täckta av ett väderbeständigt ytskikt som oftast helt enkelt är färg men det kan även röra sig om till exempel puts eller lera. Det är detta ytterskikt man vanligtvis koncentrerar sig på när man renoverar fasaden. Om fukt tagit sig igenom ytskiktet och påverkat den underliggande konstruktionen står man inför ett betydligt större och mer komplicerat projekt. Detta kan hända när det gäller hus med fasader och stomme av trä. I detta blogginlägg ska vi gå igenom fler situationer som kan innebära att man behöver renovera fasaden.

Då måste du renovera fasaden

Sättningsskador innebär att sprickor uppstått, ofta på grund av förändrade markförhållanden. Det kan handla om allt från obetydliga kosmetiska brister till problem som är så allvarliga att huset måste utrymmas och sedan rivas. Det senare är dock extremt ovanligt i Sverige. Skador av det här slaget riskerar att förvärras över tid och man bör snabbt söka en lösning på problemet. En tråkig men tyvärr ganska vanlig anledning till att man behöver renovera fasaden är problem med klotter. Det gäller inte minst hyreshus och offentliga byggnader i stadsmiljö. Det finns särskilda företag som är specialiserade på klottersanering och i de flesta fall går det att återställa fasaden enbart genom att rengöra den med särskilda medel. Ytskiktet puts är hållbart om det påförts på rätt sätt men förr eller senare måste man ändå putsa om en fasad. Många väljer att bara putsa där den gamla putsen börjat falla bort men i vissa lägen är det bättre att knacka bort de äldre lagret och sedan putsa om hela huset. Det är en stor insats och en dyr investering men som dock höjer värdet på huset. Precis som till exempel en takomläggning.

Måla om i god tid

Att byta ytterpanel på ett hus av trä är också ett riktigt stort projekt och tyvärr är det ofta så att det hade kunnat undvikas om man bara målat om huset i tid. När det gamla färglagret börja spricka och falla av i flagor är det redan på gränsen till för sent i många fall eftersom fukt då snabbt tränger in i träet. Hur ofta man behöver måla om ett hus är svårt att säga eftersom det beror på kvalitén på färgen och om den är väl vald utifrån underlaget. Målar man med samma färg som den som redan sitter på huset har man ett underlag där färgen garanterat kommer att fästa. Är man osäker hur ens hus är målat brukar en målare kunna göra en bra bedömning. Att renovera fasaden kan även ses som en trevlig möjlighet att genomföra en stor visuell förbättring. anlita experter på fasadrenovering Stockholm om du bor i huvudstaden och vill ha hjälp med att välja en färg som passar fasaden på ditt hus.