Renovera ett gammalt torp

Att köpa ett äldre hus är en dröm för många men man ska vara medveten om att vissa byggnadsdetaljer (och ibland hela hus) kan behöva mycket omsorg. Det är inte bara en fråga om utseende utan om husets, eller torpets, grundläggande funktioner. Om röta letat sig in i fasaden kan dessutom den bärande stommen på sikt ta så mycket skada att huset blir obeboeligt eller i värsta fall rasar ihop helt och hållet. Att renovera ett torp är därför en idé som kan verka avskräckande, särskilt om man inte har så mycket erfarenhet sedan tidigare. Hus bär på hemligheter, sådant som kan vara svårt att se för ett otränat öga, men det går fort att lära sig vad man ska vara uppmärksam på. I detta inlägg ska vi bland annat ge tips kring hur man bedömer om ett torp eller en annan byggnad är värd att renovera eller om det blir för svårt och dyrt att få ordning på fastigheten.

Dolda fel och problem

Köper du en fastighet i stil med dem som visas i det populära programmet “Det sitter i väggarna” är det vanligt att köpet genomförs med en så kallad friskrivningsklausul. Det innebär att säljaren inte kan hållas ansvarig för eventuella brister som du upptäcker i efterhand. Här ska vi snabbt gå igenom vilka delar av ett hus som det är extra viktigt att kontrollera. Är fönstren i ett sådant skick att de överhuvudtaget är möjliga att renovera eller har rötan redan fått fäste? Så länge träet är torrt kan man påföra ett nytt ytskikt och fönstren kan hålla i decennier, särskilt om de är gamla eftersom fönstervirket var bättre förr. Att köpa nya fönster, framförallt om man vill ha dem i gammal stil med spröjs, är mycket dyrt. Att lägga om ett tak är inte alltför svårt om man bara kan garantera sin egen säkerhet under arbetet. Att laga dåliga takbjälkar är däremot ett svårt ingrepp och man ska alltid ta sig upp på vinden och inspektera bjälkarna innan man köper ett hus. Luktar det fukt och mögel under huset? Då kan undergolvet vara angripet och då står man inför ett renoveringsprojekt som kan kosta mer än vad huset gjorde.

Renovera i gammal stil

Att renovera ett torp handlar ofta om att, så långt det är möjligt, återställa det. Många vill undvika att ge ett gammal hus ett modernt utseende. Ligger det plastmattor på golven kan man med fördel ta bort dessa och med lite tur hittar man fina brädgolv under. Spisar och kakelugnar är stora föremål som ofta dominerar ett rum och som dessutom har en viktig funktion. Ofta kan de renoveras så att de kan tas i bruk även om eldningsförbud råder i torpet. Om du byter till tätare fönster är det viktigt att tänka på att luftmiljön inne i ett torp är beroende av självdrag. Tätar du för mycket för att sänka uppvärmningskostnaderna kan det leda till problem med fukt och stillastående luft. Nästan alla inredningsdetaljer som handfat, kontakter, kranar och dörrhandtag finns att hitta i gammal stil, både nytillverkade och på begagnatmarknaden. Har du hittat möbler och inredningsdetaljer som passar i ett gammalt torp? Fraktus levererar ömtåligt gods på ett pålitligt sätt. Leveranser är en viktig del av större renoveringsprojekt.