Vad vet du om bygg?

Byggindustrin är enorm i Sverige och i övriga världen. Stora projekt sysselsätter massvis med människor och är viktiga både för infrastrukturen och för ekonomin. Ofta när det är lågkonjunktur i landet så försöker politiker stimulera ekonomin genom att finansiera stora byggprojekt. Det är för att de vet att det kommer att sysselsätta många människor. Både på bygget men också i övriga led. Materialet måste komma någonstans ifrån, någon måste transportera det osv. Bland de största byggprojekten som har gjorts i Sverige är Hallandsåsen och Karolinska sjukhuset. Det är kanske inte två projekt att skryta allt för mycket med då de både drog ut på tiden och blev väldigt mycket dyrare. Hallandsåsen, som är en tunnel vid Båstad, tog över 25 år att färdigställa för att det ar en annan jord än vad man först hade räknat med. Nu är det klart och tågen kan susa fram snabbare än förut i alla fall.

De flesta som arbetar inom bygg på något sätt väljer att först gå bygg-programmet på gymnasiet. Det är en gedigen utbildning som ger en färdigheter att klara resten av yrkeslivet. Det blandas med teori och praktik och det blir mer och mer praktik ju längre utbildningen lider. När gymnasiet är klart så följer en lärlingsperiod där studenten får gå bredvid en mer erfaren hantverkare och titta på hens arbete samtidigt som studenten själv kan arbeta och lära sig mer och mer. När lärlingsperioden är över så är studenten certifierad hantverkare och kan ta jobb på ett bygge eller välja att gå en specialiserad utbildning. Det finns många vägar att gå på bygg-programmet och allt ifrån ren bygg till plåtslagare och takläggare. Alla hantverksyrken behövs och har sin speciella nisch. Över 300 000 människor beräknas att på något sätt arbete inom byggbranschen i Sverige.