Olika byggföretag och vad de gör

 

Som redan nämnts så finns det olika byggföretag i denna bransch. En del av dessa är små och till och med enmansföretag, medan andra är lite större upp till de största med massor av anställda. Då det gäller de små byggföretagen så är de oftast specialiserade inom en speciell nisch. Detta är då målare, murare, snickare och exempelvis golvläggare. När det gäller snickare och golvläggare hör du genast vad detta handlar om. Golvläggaren lägger dina golv och snickaren är den som utför träarbeten inom och utomhus. När det gäller murare eller målare så kommer dessa att vara människor med flera arbeten på sin lyra som du inte hör i namnet.

Målaren är den som målar, eller målar om, samtidigt som denne också utför tapetseringsarbeten där detta finns ett behov av. Muraren är den som jobbar med betongarbeten när det ska muras sten eller andra material för väggar och bärande delar i ett hus, samtidigt som denne också många gånger jobbar med badrumsrenovering och lägger kakel och klinker på väggar och golv. Nu kommer det också att finnas andra som ingår i byggarbeten och dessa är alla de som jobbar inom rörmokeri, rörläggning och elektricitet. När det gäller dessa så hör du också precis vad det är som de jobbar med i deras namn.

Då det handlar om de stora byggföretagen så brukar det vara så att detta är de som står för en så kallad totalentreprenad. I det fallet är det då också de som lägger grunden för olika byggnadsarbeten, vilket kallas för anläggningsarbeten. Inom detta ingår då alla de olika grovarbeten och arbeten med stora maskiner och fordon, som lägger grunden för vad alla andra inom byggbranschen ska utföra på samma plats och inom samma projekt.

Nu finns det dock inget som säger att ett företag måste vara stort för att utföra en totalentreprenad, utan här handlar det också många gånger om kontakter i branschen. Är det så att ett litet företag kan ämna det bästa priset på ett arbete, så kan denna stå som totalentreprenör och vara den som i sin tur hyr in olika jobb från andra större företag i branschen. Egentligen finns det ingen riktig benämning för vad olika företag inom byggbranschen verkligen kan göra och kan utföra.