Fördelar med nybyggda hus

Som aspirerande husköpare kan det vara svårt att bestämma sig för om man ska satsa på ett äldre hus eller ett nybyggt. De båda alternativen har tydliga för- och nackdelar. I den här texten ska vi titta närmre på vad som kan tala för just nybyggda hus. Det är sällan det billigaste alternativet i fråga om inköpspris. I den ekonomiska ekvationen bör man dock även väga in underhåll, driftskostnader och framtida investeringar. Ett nybyggt hus kan visa sig vara en bra affär i det långa loppet. När det gäller arkitektritade hus så står de sig ofta bra i pris om man senare vill sälja dem.

Behoven är annorlunda idag

Nya hus har tagits fram för att svara mot dagens krav, förutsättningar och trender. Äldre byggnader är inte alltid så tidlösa som man kanske skulle önska, utan anpassade efter vad som gällde då de byggdes. Idag görs många hus med stor miljöhänsyn och klimatsmarta hus minskar brandrisken tack vara nya metoder och material. Nya hus är ofta billigare i drift eftersom uppvärmningskostnaderna är lägre. De kräver inte alls lika mycket underhåll som de flesta äldre hus. Idag vill många ha gästrum med badrum och en öppen kökslösning, det hittar man inte i så många äldre hus. I ett nytt hus behöver du inte oroa dig för att det ska finnas dolda fel som inte försäkringen täcker. Du får moderna system för avlopp och uppvärmning som du inte kommer att behöva uppdatera på många år.

Hus efter dina behov

När man köper ett nytt hus har man ofta haft möjlighet att påverka såväl praktiska funktioner som planlösning och placering av vitvaror och hur huset ser ut. Kanske har man till och med valt den plats där huset ligger utifrån familjens önskemål och behov. Vill man göra ett gammalt hus till “sitt eget” kan man behöva renovera det och det är ofta en ganska jobbig process. I nya hus sitter det ingen historia i väggarna utan boendet är mer av ett oskrivet blad där ens egen livshistoria gestaltas “ostört”. Möblerna och de personliga föremål man tar med sig efter att ha flyttat, med hjälp av till exempel flyttfirma.nu, kan göra att även ett nytt hus känns unikt och personligt. Särskilt om man själv haft möjlighet att välja sådant som ytskikt och köksinredning.